O NAS

Maria Markiewicz – Rzeczoznawca Majątkowy (nr upr. 2590)

Jestem rzeczoznawcą majątkowym z wieloletnią praktyką i prowadzę działalność związaną z wyceną nieruchomości od 1997 roku. Ukończyłam studia wyższe na kierunku rolnictwo na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Moimi Klientami są osoby fizyczne i prawne, instytucje z sektora finansowego i publicznego, kancelarie prawne.

Moja firma świadczy usługi związane z wyceną nieruchomości na terenie Poznania i okolic, ale przyjmuje zlecenia z całej Polski w przypadku nieruchomości produkcyjnych, komercyjnych i handlowo-usługowych.

Cechuję się dokładnością, terminowością i dbałością o jakość wykonywanych usług. Gwarantuję profesjonalne i obiektywne wykonanie powierzonej mi wyceny nieruchomości, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW). Zapewniam szybkie i terminowe wykonanie przyjętego zlecenia.

 

Agata Markiewicz – Rzeczoznawca Majątkowy (nr upr. 5382)

Z wyceną nieruchomości związana jestem od 2007 roku, a uprawnienia zawodowe nr 5382 w zakresie szacowania nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, otrzymałam w 2012 roku od Ministra Infrastruktury i zostałam wpisana do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.

Ukończyłam studia wyższe na kierunku ekonomia na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Dodatkowo posiadam tytuł inżyniera przyznany podczas studiów w Holandii na kierunku Zarządzanie Funduszami Europejskimi w CAH Vilentum University w Dronten.

Studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości ukończyłam w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Niezbędną praktykę zawodową umożliwiającą uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości odbyłam w Poznańskim Towarzystwie Oświatowym „Profil”.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Stawiam na: terminowość, rzetelność i profesjonalną obsługę.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 731 709 777