NASZA FIRMA

Szanowni Państwo,

Jesteśmy niezależnymi ekspertami i pracujemy jako Rzeczoznawcy Majątkowi.

Nasza firma oferuje Klientom indywidualnym i instytucjonalnym usługi w zakresie wyceny:

 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne),
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 • nieruchomości komercyjnych( biur, magazynów, hale produkcyjne),
 • budynków (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych),
 • ograniczonych praw rzeczowych,
 • i inne.

Nasza firma świadczy usługi związane z wyceną nieruchomości na terenie Poznania i okolic, ale przyjmuje zlecenia z całej Polski w przypadku nieruchomości produkcyjnych, komercyjnych i handlowo-usługowych.

Istotą naszej działalności jest indywidualne podejście do potrzeb Klienta, a celem dostarczenie usług na miarę oczekiwań.

Zapraszam do skorzystania z naszych usług,
Maria i Agata Markiewicz
Rzeczoznawcy Majątkowi
tel. 731 709 777

WYCENIAMY:

nieruchomości gruntowe
(działki budowlane, działki rolne)
nieruchomości lokalowe
(lokale mieszkaniowe, lokale użytkowe)
nieruchomości komercyjne
(biura, magazyny, hale produkcyjne)
nieruchomości komercyjne
(hotele, pensjonaty, agroturystyka)
budynki (domy mieszkalne,
budynki gospodarcze)
Skontaktuj się z nami

USŁUGI

Rodzaje wycenianych nieruchomości:

1 1 dzialka

nieruchomości gruntowe niezabudowane: działka budowlana, działka rolna

budynek mieszkalny

budynek mieszkalny (w budowie)

3 3 kamienica

kamienice

4 4 lokal mieszkalny

lokal mieszkalny (w budowie)

contract

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

6 6 nieruchomosci komercyjne

nieruchomości komercyjne, przemysłowe, biurowe i magazynowe

7 7 agroturystyczne

nieruchomości agroturystyczne

8 8 inne

pozostałe według indywidualnych uzgodnień

Realizacje ekspresowe (płatne +100%)

Opracowania w formie operatu szacunkowego sporządzane są między innymi dla potrzeb:

 • zabezpieczenia kredytu bankowego
 • ustalenia podatku od spadku czy darowizny
 • ubezpieczenia nieruchomości
 • zniesienia współwłasności
 • zamiany, sprzedaży czy negocjacji
 • innych celów indywidualnych

Każda wycena sporządzania jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także w oparciu o polskie standardy wyceny – PKZW wydane przez PFSRM. Operaty szacunkowe są sporządzane zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. Proces szacowania wartości nieruchomości jest zawsze poprzedzony szczegółową analizą rynku nieruchomości, na którym znajduje się przedmiot wyceny, jak również wizją lokalną. Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy.

Zapraszamy do kontaktu

tel. 731 709 777

Każda wycena sporządzania jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także w oparciu o polskie standardy wyceny – PKZW wydane przez PFSRM. Operaty szacunkowe są sporządzane zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. Proces szacowania wartości nieruchomości jest zawsze poprzedzony szczegółową analizą rynku nieruchomości, na którym znajduje się przedmiot wyceny, jak również wizją lokalną. Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy.

Zapraszamy do kontaktu

tel. 731 709 777

Dlaczego warto zaufać i wybrać firmę Wyceny Nieruchomości Markiewicz?

RZETELNOŚĆ

rzetelna, terminowa wycena nieruchomości

PROFESJONALIZM

jakość w bardzo dobrej cenie

DOŚWIADCZENIE

ponad 20-letnie doświadczenie na rynku

WYMAGANE DOKUMENTY

Nieruchomości gruntowe

Nieruchomości zabudowane

 • numer księgi wieczystej
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości
 • pozwolenie na budowę
 • decyzja o warunkach zabudowy albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • przedwstępna umowa kupna – sprzedaży (jeśli dotyczy)
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku, np. dokumentacja architektoniczno-budowlana obiektu, inwentaryzacja obiektu
 • kosztorys prac budowlanych / remontowych

Nieruchomości niezabudowane

 • numer księgi wieczystej
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • mapa ewidencyjna
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium zagospodarowania przestrzennego
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości
 • przedwstępna umowa kupna – sprzedaży (jeśli dotyczy)
 • decyzje administracyjne: pozwolenie na budowę, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli były wydane)

Nieruchomości lokalowe

(lokal mieszkalny, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lokal użytkowy)

 • numer księgi wieczystej
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu (jeśli dotyczy)
 • umowa z deweloperem wraz załącznikami (jeśli dotyczy)
 • przedwstępna umowa kupna – sprzedaży – (jeśli dotyczy)
 • umowy cywilnoprawne – umowa najmu (jeśli dotyczy)
 • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne: koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością koszty napraw bieżących i konserwacji (jeśli dotyczy)

Nieruchomości komercyjne

(magazyny, obiekty biurowe i handlowe)

 • numer księgi wieczystej
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • mapa ewidencyjna
 • przedwstępna umowa kupna – sprzedaży (jeśli dotyczy)
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku/ lokalu, np. dokumentacja architektoniczno-budowlana obiektu, inwentaryzacja obiektu
 • pozwolenie na budowę inwestycja w trakcie realizacji lub pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do użytkowania
 • umowy najmu (jeśli jest wynajmowany)
 • zestawienie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości ponoszone przez właściciela
 • podatek od nieruchomości
 • opłata za użytkowanie wieczyste
 • koszty zarządzania nieruchomością
 • ubezpieczenie nieruchomości

Jak przebiega proces wyceny nieruchomości przez WNM?

Kontakt

Kontakt telefoniczny bądź mailowy z rzeczoznawcą majątkowym w celu omówienia szczegółów współpracy (określenie przedmiotu wyceny, uzgodnienie celu wyceny)

Dokumenty

Przesłanie rzeczoznawcy majątkowemu dokumentów niezbędnych do wyceny.

Termin oględzin

Wspólne ustalenie terminu oględzin nieruchomości.

Oględziny

Oględziny nieruchomości wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej i opisowej.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy sporządza operat szacunkowy.

Odbiór operatu

Odbiór operatu szacunkowego w ustalonym terminie.

O NAS

Jesteśmy firmą rodzinną z długoletnim doświadczeniem. W 1997 rok firmę założyła Maria Markiewicz, a obecnie firmę prowadzi córka Agata Markiewicz.

Maria Markiewicz – Rzeczoznawca Majątkowy (nr upr. 2590)

Jestem rzeczoznawcą majątkowym z wieloletnią praktyką i prowadzę działalność związaną z wyceną nieruchomości od 1997 roku. Ukończyłam studia wyższe na kierunku rolnictwo na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Moimi Klientami są osoby fizyczne i prawne, instytucje z sektora finansowego i publicznego, kancelarie prawne.
Moja firma świadczy usługi związane z wyceną nieruchomości na terenie Poznania i okolic, ale przyjmuje zlecenia z całej Polski w przypadku nieruchomości produkcyjnych, komercyjnych i handlowo-usługowych.
Cechuję się dokładnością, terminowością i dbałością o jakość wykonywanych usług. Gwarantuję profesjonalne i obiektywne wykonanie powierzonej mi wyceny nieruchomości, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW). Zapewniam szybkie i terminowe wykonanie przyjętego zlecenia.

Agata Markiewicz – Rzeczoznawca Majątkowy (nr upr. 5382)
Z wyceną nieruchomości związana jestem od 2007 roku, a uprawnienia zawodowe nr 5382 w zakresie szacowania nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, otrzymałam w 2012 roku od Ministra Infrastruktury i zostałam wpisana do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.
Ukończyłam studia wyższe na kierunku ekonomia na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Dodatkowo posiadam tytuł inżyniera przyznany podczas studiów w Holandii na kierunku Zarządzanie Funduszami Europejskimi w CAH Vilentum University w Dronten.
Studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości ukończyłam w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Niezbędną praktykę zawodową umożliwiającą uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości odbyłam w Poznańskim Towarzystwie Oświatowym „Profil”.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Stawiam na: terminowość, rzetelność i profesjonalną obsługę.

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 731 709 777

GALERIA

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług

tel. 731 709 777

ul. Koperkowa 66,
62-064 Plewiska
Tel. 731 709 777