OFERTA

Oferowane usługi w zakresie wyceny:

 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne),
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 • nieruchomości komercyjnych( biur, magazynów, hale produkcyjne),
 • budynków (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych),
 • ograniczonych praw rzeczowych,
 • i inne.

Opracowania w formie operatu szacunkowego sporządzane są między innymi dla celów:

 • transakcji kupna-sprzedaży
 • zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • celów księgowych
 • celów podatkowych
 • dla potrzeb prowadzonych negocjacji

Każda wycena sporządzania jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także w oparciu o polskie standardy wyceny – PKZW wydane przez PFSRM. Operaty szacunkowe są sporządzane zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. Proces szacowania wartości nieruchomości jest zawsze poprzedzony szczegółową analizą rynku nieruchomości, na którym znajduje się przedmiot wyceny, jak również wizją lokalną. Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 731 709 777